تحلیل بازار فولاد هفته اول آبان 1402

تحلیل بازار فولاد هفته اول آبان 1402

بازار جهانی

بازار فولاد در دنیا در انتظار به سر می برد. از یک سو جنگ اسرائیل و واکنش های سیاسی به آن می تواند منجر به افزایش قیمت نفت می گردد و ایجاد تورم جهانی می کند و از سوی دیگر انتظار برای اعلام نرخ رشد فصل سوم تسط دولت چین.

در نهایت در هفته آینده بازار فولاد تغییر خاصی در قیمت نخواهد داشت تا اثر اتفاقات یاد شده مشخص گردد.

بازار داخلی

بازار داخل فولاد نیز در کوتاه مدت تغییری نخواهد داشت. اولاً سیاست انقباضی دولت تا پایان سال ادامه خواهد داشت  (کنترل تورم اولویت دولت است). بنابراین از این بابت رونقی در انتظار بازار نیست و قیمت پایه شمش بین 19 تا 21 هزار تومان خواهد ماند.

دوماً با توجه به توافقات ایران با عربستان و همچنین لغو تحریم های موشکی ایران توسط سازمان ملل، در ماه های گذشته به طور قابل ملاحظه ای صادرات نفت افزایش داشته و در نتیجه دست دولت برای کنترل قیمت ارز باز است. هرچند تجربه سالیان گذشته نشان داده که این امر باعث افزایش دخالت دولت در اقتصاد خواهد داشت و صادرات غیر نفتی را شدیداً تحت تاثیر می گذارد، لیکن باید منتظر بود.

با توجه به اعلام اختیارات بانک مرکزی و محدود شدن اختیار بانک مرکزی در خرید ارزهای بلوکه شده نظم بیشتری در امور ارزی ایجاد می شود و البته در راستای FATF  است، لیکن FATF وابسته به تحریم های آمریکاست و تا لغو این تحریم ها صورت نپذیرد این روش پاسخگو نخواهد بود.

از جمع بندی موارد ذکر شده می توان به این نتیجه رسید که نه تنها در هفته آینده بلکه تا ماه آینده نیز بعید رونقی در بازار داخل اتفاق افتد و انتظار رکود بیشتر از این نیز محتمل است.

به اشتراک بگذارید:

مطالب اخیر: