تندیس ترابر سیرجان

شرکت تندیس ترابر سیرجان از سال 1393 تاسیس و در حوزه حمل و نقل جاده ای مشغول به فعالیت می باشد.

این شرکت با سرمایه گذاری اولیه 250 میلیارد ریالی و با در اختیار داشتن زمینی به مساحت 5000 متر مربع در شهر سیرجان فعال است و زمینه اشتغال مستقیم 10 نفر را فراهم آورده و بر اساس عملکرد سال 1401 سالانه بیش از 60 میلیارد ریال درآمد ناخالص حاصل کرده است.