هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت حدید پویا توسن سمنگان

person-icon
مهدی مکی آبادی(انجمن حمایت از زندانیان سیرجان) رئیس هیئت مدیره
person-icon
عماد رجایی نایب رئیس
person-icon
محسن افتخاری (توسعه فولاد توسن سپاهان) عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
مشاهده هیئت مدیره حدید پویا توسن سمنگان

هیئت مدیره شرکت مشاوران توسن اسپادانا

person-icon
عماد رجایی رئیس هیئت مدیره
person-icon
صالح افتخاری مدیرعامل
person-icon
سجاد رجایی نایب رئیس
مشاهده هیئت مدیره مشاوران توسن اسپادانا

هیئت مدیره شرکت فولاد آرمان زاگرس

person-icon
عماد رجایی رئیس هیئت مدیره
person-icon
آرمان کیانی عضو هیئت مدیره
person-icon
علی کیانی مدیرعامل
مشاهده هیئت مدیره فولاد آرمان زاگرس

هیئت مدیره شرکت صنایع ذوب و ریخته گری توسن اسپادانا

person-icon
عماد رجایی رئیس هیئت مدیره
person-icon
صالح افتخاری نایب رئیس
person-icon
محسن افتخاری عضو هیئت مدیره
person-icon
محمد دانشیار مدیرعامل خارج از هیئت ندیره
مشاهده هیئت مدیره صنایع ذوب و ریخته گری

هیئت مدیره شرکت توسعه فولاد توسن سپاهان

person-icon
صالح افتخاری رئیس هیئت مدیره
person-icon
عماد رجایی نایب رئیس و مدیرعامل
person-icon
هادی خبره دست عضو هیئت مدیره
مشاهده هیئت مدیره توسعه فولاد توسن سپاهان

هیئت مدیره شرکت فولاد توسن چهارمحال

person-icon
صالح افتخاری رئیس هیئت مدیره
person-icon
محسن افتخاری نایب رئیس
person-icon
عماد رجایی عضو هیئت مدیره
person-icon
معصومه نظری مدیرعامل خارج از هیئت مدیره
مشاهده هیئت مدیره فولاد توسن چهارمحال

هیئت مدیره شرکت تامین و تدارک توسن فرابین

person-icon
عماد رجایی رئیس هیئت مدیره
person-icon
محسن افتخاری نایب رئیس
person-icon
صالح افتخاری عضو هیئت مدیره
person-icon
راحله حلوانی مدیرعامل خارج از هیئت مدیره
مشاهده هیئت مدیره تامین و تدارک توسن فرابین

هیئت مدیره شرکت رادین پولاد توسن اسپادانا

person-icon
عماد رجایی رئیس هیئت مدیره
person-icon
صالح افتخاری نایب رئیس
person-icon
عباس قره داغی مدیرعامل
مشاهده هیئت مدیره رادین پولاد توسن اسپادانا

هیئت مدیره شرکت تندیس ترابر سیجان

person-icon
صالح افتخاری رئیس هیئت مدیره
person-icon
محسن افتخاری نایب رئیس
person-icon
مشاوران توسن اسپادانا عضو هیئت مدیره
person-icon
حسین افتخاری عضو هیئت مدیره
person-icon
مختار فیروزآبادی عضو هیئت مدیره
person-icon
جواد فیروزآبادی عضو هیئت مدیره
person-icon
فاطمه افتخاری عضو هیئت مدیره
person-icon
حسن اروریان مدیرعامل
مشاهده هیئت مدیره تندیس ترابر سیرجان

هیئت مدیره شرکت توسن تجارت

person-icon
عماد رجایی رئیس هیئت مدیره
person-icon
صالح افتخاری نایب رئیس
person-icon
محسن افتخاری عضو هیئت مدیره
مشاهده هیئت مدیره توسن تجارت