فولاد توسن چهارمحال

شرکت فولاد توسن چهارمحال یکی از شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ توسن می باشد و با هدف تکمیل بخشی از زنجیره فولاد از تولید تا توزیع و با هدف تولید ورق به روش نورد گرم تاسیس و در فاز تامین تجهیزات خط تولید می باشد.

فولاد توسن چهار محال به وسعت 50 هزار متر مربع در سپیددشت واقع شده است.