مزایده ها

ساخت و تامین شاسی با کوپلینگ گیربکس
نوبت اول

ساخت و تامین شاسی با کوپلینگ گیربکس

 • شماره آگهی: 1401340-T
 • تاریخ شروع: 1401/6/13
 • تاریخ پایان: 1401/6/24
تامین سنگ سیلیس<br>
نوبت اول

تامین سنگ سیلیس

 • شماره آگهی: 1401360-T
 • تاریخ شروع: 1401/6/8
 • تاریخ پایان: 1401/6/19
انجام عملیات انتقال و حمل محصول شمش صادراتی
نوبت اول

انجام عملیات انتقال و حمل محصول شمش صادراتی

 • شماره آگهی: 1401367-T
 • تاریخ شروع: 1401/6/8
 • تاریخ پایان: 1401/6/20
ساخت،ماشین کاری
نوبت اول

ساخت،ماشین کاری

 • شماره آگهی: 1401315-T
 • تاریخ شروع: 1401/5/30
 • تاریخ پایان: 1401/6/17